Studieondersteuning project Broeiklas voor Talent

×

Waarschuwingsbericht

UiTPAS Dender maakt gebruik van cookies. Meer weten.

6 +

Opvoeding

De Visie van het project Broeiklas voor Talent is dat de slaagkansen en de schoolloopban van leerlingen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen bepaald worden door hun talenten en niet meer afhangen van de sociale, economische of culturele achtergrond van het gezin waarin ze opgroeien. WIE KOMT IN AANMERKING? Het project “ Broeiklas voor Talent ” ondersteunt maatschappelijk kwetsbare leerlingen ... Lees meer

De Visie van het project Broeiklas voor Talent is dat de slaagkansen en de schoolloopban van leerlingen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen bepaald worden door hun talenten en niet meer afhangen van de sociale, economische of culturele achtergrond van het gezin waarin ze opgroeien.
WIE KOMT IN AANMERKING?

Het project “ Broeiklas voor Talent ” ondersteunt maatschappelijk kwetsbare leerlingen van Aalsterse lagere scholen die een taal- of een leerachterstand hebben of een groter risico lopen om een achterstand te krijgen door gebrek aan extra naschoolse ondersteuning. Ook leerlingen woonachtig in Groot- Aalst, maar daar geen school lopen, komen in aanmerking. Leerlingen die niet naar een Aalsterse school gaan en /of niet woonachtig zijn in Aalst, worden enkel aanvaard op voorwaarde dat er nog vrije plaatsen zijn.

WAT ZIJN DE PRIORITAIRE DOELGROEPEN VAN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE LEERLINGEN?

De prioriteit wordt gegeven aan:
- Leerlingen bij wie het Nederlands geen thuistaal is.
- Leerlingen van wie de ouders niet genoeg financiële middelen hebben om beroep te doen op een privé lesbegeleider (bv. ouders in bezit van een UiTPAS aan kansentarief of die hierop recht hebben).
De reden, waarom prioriteit wordt gegeven aan deze categorieën van leerlingen, is dat er bij heel wat van hen een relatief grote schoolachterstand wordt vastgesteld.
“ Broeiklas voor Talent “ biedt geen gespecialiseerde ondersteuning zoals logopedie. De lessen worden gegeven in:
Denderstaat 22 te 9300 Aalst (250m vanaf het Station Aalst).

Bron: UiTinVlaanderen.be

Toon kaart De Gendarmerie
Denderstraat 22
9300 Aalst
Van 2 juli 2019 tot 30 juni 2020
Broeiklas vzw

€ 3,0

Kansentarief voor UiTPAS Dender: € 1,5

broeiklasvzw@gmail.com
0472510009

UiTPAS is een initiatief van

CultuurNet Vlaanderen

Voor professionelen
UiTdatabank | UiTnetwerk

cultuur-en vrije tijdsinformatie
UiTinVlaanderen | UiTmetVlieg

met steun van de Vlaamse Overheid